Jak u nás publikovat a naše pravidla!

11.08.2011 19:50

Není nic snazšího. Stačí zaslat na kontaktní e-mail své autorské(!) práce a stručný životopis. Redakční rada vaše příspěvky posoudí a rozhodne, zda je materiál vhodný k publikaci na naší webové straně. Vyhrazujeme si totiž právo rozhodovat o tom, co zveřejníme. Rozhodně nepublikujeme materiály, které jdou za hranici slušnosti nebo podněcují k jakékoliv formě omezování svobod, netoleranci rozdílnosti lidí a nenávisti. Satira je vítána, na rozdíl od politické agitace. Zároveň každý přispivatel sám ručí za to, že jde o jeho autorské dílo. Plagiátorství netrpíme, ale bohužel ani nemůžeme kontrolovat. Zodpovědnost si nese každý sám za sebe. Žádný text nebo jeho část nesmí být publikována v jiném tištěném nebo elektronickém médiu bez písemného souhlasu autora. Děkujeme za pochopení.