O historii Kýchání do sazí a některých autorech

 

Jak již bylo naznačeno na úvodní straně, jádro autorů, kteří publikují své básničky a prózičky na tomto webu vzešlo ze skupiny oslovené Lukášem Trejbalem pro Almanach polabských básníků Stíny plesu (Rozevlátá palice 1993).

 

Poděbradská část autorů tehdejšího sborníku byla tehdy dokonce poměrně nedávnými spolužáky z jedné třídy Gymnázia Poděbrady - Martin Berka, Marek Ďurčanský, Miroslav Salám Jilemnický, Marek Slimák Slivanský, Richard Sysala a Ondřej Urbanec. Nymburskou část autorů tvořili Martin Malý, Michal Plavec a Lukáš Trejbal.

 

Se Stíny plesu bylo tehdy spojeno i "turné" literárních večerů, které autory zavedlo nejen do domovských měst Nymburk a Poděbrady, ale také do Lysé nad Labem, Sadské, a dokonce do severočeského Jirkova, kde partičku undergroundových nadšenců přivítal obrovský sál městské knihovny zcela zaplněný diváky ve večerních oblecích (sic!). Jak potvrdí všichni zúčastnění, opravdu po všech stranách nezapomenutelný zážitek, ještě takřka surrealisticky podtržený pochvalnou recenzí v tehdejším místním týdeníku a noclehem v ateliéru mistra obřích abstraktních pláten. 

 

Po dlouhých letech od vydání almanachu se po předchozích několika pokusech o vzkříšení myšlenky pravidelných literárních večerů část výše jmenované společnosti sešla v lednu 2002 v programu nazvaném Ve stínu plesu... po letech... v poděbradském Baru Pod zámkem. Od té doby už zůstala tradice lednových autorských čtení doplněných hudbními vystoupeními nepřerušena a v zásadě byla dlouho udržována stejnými protagonisty - Miroslavem Salámem Jilemnickým, Lukášem Trejbalem, Pavlem Zdražilem, Markem Ďurčanským, Ondřejem Urbancem, Michalem Plavcem a Markem Slivanským. Dnes už se všichni zdaleka nezapojují (někteří bohužel už ani nemohou), ale jádro pořadů zůstává v podstatě neměnné. 

 

V roce 2003 se program jmenoval Po oblevě přituhne, v roce 2004 Jemně namleto a další rok už Kýchání do sazí, což mu zůstalo dodnes. Po uzavření poděbradského Baru Pod zámkem a nepříliš úspěšném pokusu o pořádání akce v jiných poděbradských prostorách se Kýchání do sazí ocitlo v Nymburce, kam se také shodou okolností postupně přestěhovala část poděbradských autorů.

 

V podniku U Strejčka (dříve U Tanečnice a U Strýčka), ale vlastně už v době poděbradské se mezitím v průběhu let do čtení zapojila řada dalších, výrazných a zajímavých, regionálních autorů, ale i hostů třeba z daleké Moravy. 

 

Smutnou zprávou byla na podzim 2010 náhlá smrt Marka Slimáka Slivanského, kterému jsme složili poklonu při lednovém čtení 2011. 

 

Především prostřednictvím věčného organizátora Lukáše Trejbala vznikají občasné tendence přenést program Kýchání do sazí v různých formách i mimo Nymburk. 

 

V závěru této noticky by organizátoři Kýchání do sazí ještě rádi poděkovali Jiřímu Vetešníkovi za zachycení několika večerů na videodokument (odkazy v sekci Videa).

 

A jinak - jedeme dál...

 

 

leden 2012, poslední editace květen 2016