O autorce

O autorce

Radka Hůjová 

 
 
Narozená: 9. 11. 1995  
 
je básnířka, pocházející z Hrubého Jeseníku.
 
Momentálně žije v Praze, kde život prolamuje pořádáním autorských čtení např. v rámci projektu Pomáháme Poezií (www.pomahamepoezii.cz ), 
sněním o světovém míru a krmením kachen u Vltavy. 
 
Vystudovala restaurování starožitného nábytku a dějiny umění. Poté studovala na Filozofické fakultě UK, ale studium nedokončila. Mimo jiné působila jako knihovnice v Národní technické knihovně, nebo jako organizátor v českém červeném kříži.
 
Její tvorbu lze označit spíše za subjektivní výpověď, vyplývající z osobních dojmů, zkušeností a poznatků.
Inspiraci nachází v celkovém chování společnosti, kavárenském prostředí, osobních snech a cestování.
 
V roce 2013 vydala sbírku básní Chvíle zlomené ve spolupráci s nakladatelstvím Olympia. Následně tutéž publikaci vydala jako e-knihu v nakladatelství Má kniha. (www.makniha.cz)
 
Na podzim tohoto roku připravuje další sbírku básní a sbírku krátkých povídek. 
 
Občasně vystupuje na autorských čteních, nebo jako součást umělecké skupiny Blázni.cz 
 
Básně je možné číst na fb stránce Příšerná Poezie (https://www.facebook.com/PrisernaPoezie)