O autorovi

O autorovi

Tomáš Feifer 

 
Narozen: 1970
 
Z předmluvy ke sbírce Solve et Coagula (Nová Forma 2018) od PhDr. Olgy Nytrové:
 
Tomáš Feifer psal své první verše jako vysokoškolský student. V citlivém a vnímavém věku dospívání s chutí a z jasné vnitřní potřeby četl poezii a oblíbil si zejména naše české klasiky – Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína. Začali ho silně oslovovat také básníci tragického osudu – Ivan Blatný a Václav Hrabě. Na pomezí poezie a hudby se mu stali spřízněnými tvůrčími dušemi Jaromír Nohavica a Zuzana Navarová. Feifer má také rád ruské autory. Oslovuje ho hloubka jejich záběru a to, že nejsou oslepeni či dokonce pohlceni konzumností. Když se ponoříme do předkládaného souboru veršů nazvaného Solve et Coagula, vidíme, že básník dojmy a pocity, které prožívá při hlubinném setkávání a s přírodou občas prolíná s náznaky jemných až prorockých impresí toho, komu bytostně záleží na existenciále. Přiznává se ke své duši i k tomu, že zahlédl dno své existence. Dívá se směrem k přesahu a směřuje vnitřně k hledání vize, což vnímá jako součást svého autorského hledačství. Toužil po znameních, která ukazují ke smyslu, naznačují hodnoty. Usiluje o pravdivě volené hodnotové postoje. Díky tomu se i my jako čtenáři rozpomínáme na svou vlastní hierarchii hodnot (možná i tak trochu zasutou) a uvědomujeme si, že s vlastním hledačstvím nelze přestat. A že svědomí je třeba probouzet, a ne v žádném případě umlčovat. Co nás u T. Feifera oslovuje, je působivá metaforika, osobitá obraznost, ukázněné vnímání, poetičnost, neotřelá hravost. Váží si vzpomínek a dokáže je živě vyvolávat, jeho verše dýchnou jemnými psychickými valéry, čteme tady tóniny důvěry i obav a strachu, opatrně spřádá nitky domova.
 
 
Žije v Jílovém u Prahy, v současnosti pracuje jako psychoterapeut, je zapojen do činnosti různých sociálních organizací. Pravidelně se účastní akcí Pražského klubu spisovatelů v Karlíně. Inspirací a domovským přístavem je mu literárně dramatický klub Dialog na cestě, na jehož webu jsou uvedeny i ukázky z jeho tvorby. Publikuje svá díla také již dlouhou řadu let na literárním webu libres.cz pod přezdívkou Sailorr.
 
Vydané sbírky: 
2014 (Nová Forma) Sailorr
2018 (Nová forma) Solve et Coagula