O TŘECH BRATŘÍCH (2009)

 

 

Mufu bydlel ve slaměném domě na pláži a uměl počítat vlny.
Pufu bydlel ve dřevěném domě pod kopcem. Neuměl počítat vlny, ale napsal pojednání o budoucnosti.
Fufu bydlel v kamenném domě na kopci. Neuměl počítat vlny, nenapsal pojednání o budoucnosti, ale měl tři dýmky.
 
A tak si žili spokojeně, až jednou Mufu povídá:
„Není spravedlivé, že já a moje žena žijeme ve slaměném domě, když umím počítat vlny. Chtěl bych mít dřevěný dům jako Pufu.“
 
Pufu povídá: „Není spravedlivé, že já a moje žena žijeme v dřevěném domě, když jsem napsal pojednání o budoucnosti. Chtěl bych žít v kamenném domě jako budou mít lidé v budoucnosti.“
 
Fufu nic neříkal, jen bafal z dýmky. A tak se na něho vrhli, zabili ho, zahrabali a jeho ženu vyhnali.
 
Mufu tedy žil v dřevěném domě pod kopcem a Pufu v kamenném domě na kopci.
 
Ale jednou Mufu povídá: „Není spravedlivé, když umím počítat vlny, abych žil pod kopcem. Vlny jsou vidět jedině z kopce.“
 
S tím Pufu nesouhlasil a začali se tahat až kamenný dům pobořili. Kameny se rozkutálely ze svahu a pobořily i dřevěný dům.
 
A tak bydlel Mufu ve slaměném domě na pláži a Pufu bydlel také ve slaměném domě na pláži a ženy jim utekly do města.
 
 
A kdo čeká poučení,
toho zklamu,
žádné není