Nejstarší mezivratí

 

(barevník)

 

                tak slečno,

                okr okolo oka

                růž to je ret rána

                modř mizí v záhybech těla

                čerň číhá za modří

 

                sípavě lapá

                barvy

               a po dechu

 

(píseň)

                Ta pole načrtnul jsem bílou tuší

                na starou oslí kůži

                rezavým redisperem

                (teď čekám havrana)

 

                Až přijde smočí pařát v kalamáři

                projde se brázdami

                napíše celou vypravěčskou historii

                čtyřprstý hieroglyf

                klínové písmo na hliněných hroudách

                protáhne peří

                vítr ho odnese

               

                Ta pole načrtnul jsem bílou tuší

                krkavci nabídnul jsem černé saze

 

                Zůstal mi malý kousek místa

                na podlaze vprostřed obrazu

                dolík v hlíně

               (tam přečkám do rána)

 

x x x

                V řadě za sebou z pajzlu

                se vypotácelo sedmero krkavců

 

                Všichni krákali

                (moll)

                krkali krákorali

                vrávorali

 

                chtěli jít domů

 

                do korun stromů

                nikdy se nedostali

 

                stačily

                tři, čtyři vratké kroky

                jeden pokus zpřelámaných křídel

                rubáš z kopřivy