Básně

 

Vetknuta píseň do Ticha
Kam srdce vrhá stín
Trochu lásky přemístím
Čas neplyne i netiká
 
26. IX. 1997
 
 
 
 
I vzplanul měsíc na hladině
Vystaven posměškům hvězd
 
Pohled moudrých očí
Setřel vánek
Ze hřbetů vln
 
Zážitků jsem pln
 
1998
 
 
 
 
Šlapeš na nalezený drahokam
Když nevíš kudy kam
Až rozletíš se na kousky
Můžeš se smát pod vousky
 
22.XII. 2001
 
 
 
 
/Lídě/
 
Vkročilo Slunce do pokoje
Rozehnalo stíny
Kdopak ho pozval as
Ty, neb někdo jiný?
 
11.VII.2001
 
 
 
 
Vydechli jsme spolu
V radosti i bolu
 
Pod Nuselským mostem
tály žhnuly ledy
Po tisící, po sté
Naposledy
 
červen 2004
 
 
 
 
Jsi Sluncem, nebo Měsícem?
Slyším cvrčka, on to zhůry hlas
Budu snad zrovínka teď osvícen
Na paži zůstal tmavý vlas
 
26.IX.2006
 
 
 
 
Až múzy odejdou
Budou z nás žebráci
Chlastání v hospodě
Budem mít na práci
 
19.X.2006
 
 
 
 
Za knihovnou, na stěně
Spřádá pavouk sítě
Zpívá holce praštěné
Možná že i miluji Tě
 
19.X.2006
 
 
 
 
Kolik hvězd a kolik tváří
Skrývá se za svatozáří
Prchavé doteky, prchavé polibky
Přímo z lůna, kolíbky
 
17. XI. 2006
 
 
 
 
Kouzlo skryté v kalné tůni
Dotek vrásky vyhladil
Den uléhá s tvojí vůní
 
Copak jsi mi andělíčku
Copak dneska prozradil
 
7. II. 2008
 
 
 
 
Na srpku měsíce
Sedíš a vzdycháš
Těch hvězd převelice
A s nimi ty dýcháš
 
2008
 
 
 
 
Madona slzí, pláče
Roní hřívu vranou
Z věčnosti rybka skáče
Milost prochází branou
 
14. II. 2010
 
 
 
 
/Romanu B. za básnické nakopnutí a dýchánek v Lázních Bohdaneč dne předešlého/
 
Až k Tobě vede bájná nit
Cesta se svírá v křeči
O Tobě kurva Bože snít
Ticho a klid srdce léčí
 
To budou zase v hospodě řeči!
 
15. IV. 2010
 
 
 
 
Vánoční 
/Slimákovi/
 
Co že na mě vzpomínáte
Během těchto dnů
Ještě mě neukřižovali
Ještě jsem nezhebnul
 
20. XII. 2011