Básně

 
Dušičky v tempu polničky
(1. 11. 2011) 
 
Tančím mezi vteřinami
Milovat se s peřinami 
toužím, než zapřáhne mě den. 
Stihnu to, než ustele mi zem? 
 
 
 
 
Na procházce
(říjen 2011) 
 
Srdíčko stažené v hrudníku 
                            obinadlem 
tak jako stahují si vnady
ty, co necítí se 
                            ve svém těle
jsou spíše cizincem či hadem. 
 
Míjím prázdné schránky 
                            na chodníku 
a sama ve svém těle trpím hladem. 
 
 
 
 
Psí pohled 
(3. 6. 2011) 
 
Pes olízl mi nohy 
Dívám se dolů
do Tvých temných očí
naše slova slila se ve sliny,
co hladí mě od palců po duši. 
 
 
 
 
Pod vodárenskou věží 
(Mé drahé Hranaté Brášce) 
 
Pod vodárenskou věží,
Tam tráva roste svěží, 
A když po ní pudlík běží, 
Panička ho střeží. 
 
Pod vodárenskou věží, 
Tam život klidně běží, 
Kdo se potká s popelnicí, 
Ten na zemi leží. 
 
Pod vodárenskou věží, 
Snaží se noci přežít,
Sousedé hlučně se válejí všude,
Tak se jiní radši doma drží. 
 
Pod vodárenskou věží, 
Mám kamarády, kteří 
V ustání Tuc Tuc věří 
kéž uslyší zas trávu růst
Na labských březích. 
 
 
 
 
Pravda? 
(23. 6. 2001)
 
Na dně poháru je smrt.
Protože smrt je pravda. 
Každý svou sklenici 
Musí jednou dopít
A ten, kdo ji nedopíjí, 
Ten si celý život lže, 
Že nemusí zemřít. 
Kdo se smrti bojí, 
A nikdy se nenapije, 
Ten zemře žízní po životě. 
 
Nevěříš? 
Tak se napij …