Básně

 
 
ŠEL TOMÁŠ CHLADNOU ZEMÍ
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal štěstí ztracené
 
Hvězdy svítily mu na cestu
 
však mraky pozvolna halily je do tmy
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal lidi s dobrým srdcem
 
I poctili ho svou přízní i projevili nenávist
 
oním dobrem ale i zlem obdarovali jej
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal teplé přístřeší
 
I zvali ho dál i odmítali do svých příbytků vpustiti
 
ochoty i neochoty dočkal se pak
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal uznání potulného muzikanta
 
I přijali ho halasným jásotem i nevraživým bučením
 
a tak dostáli svým protichůdným povahám
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal lásku svou životní
 
Našel ji v objetí jiného muže
 
to už tak bývá když člověk zaváhá
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal Petra – dávného přítele z dětství
 
Nalezl ho již mrtvého a pohřbeného
 
proplakal nad jeho hrobem celou noc
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal porcelánovou misku z dávných dob
 
Objevil ji u starousedlíka až v daleké Ghaně
 
se zlou se od něj nakonec poroučel
 
 
 
Šel Tomáš chladnou zemí
 
hledal v ní sám sebe
 
Odhalil v nitru svém dobré i špatné já
 
a s obojím sžíti se snažil
 
rekapitulujíc co všechno již v životě zažil